Wednesday, 2 January 2019

Al-Imran Ayat 79

3.3.79
Juz:
3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 79:

.
Ringkasan tafsir;
Amatlah tidak patut bagi sebahagian manusia yang menyeru supaya mereka menjadi hamba menyembah Nabi sebagai tuhan mereka dan dalam masa sama menyembah Allah pula. Dan mereka mengadakan wasitah (sebagai perantara) diri mereka dengan Allah didalam ibadahnya.
Dan berkata dalam ayat ini, hendaklah kamu berubah dan jadilah kamu ulama fuqoha muallimin yang hukama hulama sebagai pendidik kepada manusia kepada perkara yang benar halal dan haram juga perkara suruhan dan tegahan, juga mengajar manusia tentang perkara kebajikan serta melazimkan diri mentaati Allah dan beribadat terus kepada Nya.

.
[previous] [next] [home]

.
RUJUKAN SUMBER,

Khatam Juzuk
3, Surah3
Terjemahan,
71~80,
[GS]  https://sites.google.com/site/tammpaj/16/1 
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8      

  

.

Wednesday, 29 July 2015

Ulasan Surah Al-MumtahanahSurah 60: 
 
AL MUMTAHANAH (perempuan yang diuji).

Surah Al Mumtahanah terdiri atas 13 ayat, termasuk golongan surah-surah Madaniyyah, diturunkan sesudah surah Al Ahzab.

Dinamai “Al Mumtahanah” (wanita yang diuji), diambil dari kata “Famatahinuuhunna” yang bererti “Maka ujilah mereka’, yang terdapat pada ayat “10” surah ini.SUMBER:
Khatam terjemahan ayat-ayat Al-Mumtahanah (1-13),